Chào mừng bạn đến với website THCS Kim Giang

𝐂𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐇𝐂𝐒 𝐊𝐢𝐦 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐡𝐢 𝐧𝐮̛̃ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̀𝐨 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐤𝐢̉ 𝐧𝐢𝐞̣̂𝐦 𝟏𝟏𝟑 𝐧𝐚̆𝐦 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐏𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃

7/3/2023 21:19

𝐂𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐇𝐂𝐒 𝐊𝐢𝐦 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐡𝐢 𝐧𝐮̛̃ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̀𝐨 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 ...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS KIM GIANG
Trưởng ban biên tập: Hiệu trưởng Phạm Thị Xuân Oanh
Địa chỉ: Phố Hoàng Đạo Thành - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 043.8581302 - 043.5596786
Website: http://www.thcskimgiang.pgdthanhxuan.edu.vn